Paintballen is op zichzelf al fantastisch, laat staan paintballen in een oude gevangenis.Om je spelbeleving zo groot mogelijk te maken, speel je bij Paintballworld  diverse missies. Zo krijgen jij en je team steeds weer een nieuwe opdracht om te volbrengen! Hieronder enkele paintball spelvormen:


Factory Fallout

Rebellen willen de reactor van de fabriek plat leggen, de bewakers in het andere team moeten dit voorkomen.


Close Quater Battle

De strijd gaat van kamer tot kamer, waarbij jouw maatjes moeten worden bevrijd. Het team dat na de verstreken speeltijd de meeste tegenstander heeft uitgeschakeld is de winnaar. Doe je best…..


Last man standing

Ieder voor zich en de winnaar heeft eeuwige roem !!


The Factory Director

Er worden twee teams gemaakt, de bewakers en de rebellen. De bewakers moeten de Directeur begeleiden en veilig afleveren bij een vooraf bepaald eindpunt. Is dit gelukt dan winnen de bewakers, zo niet dan gaat de overwinning naar de rebellen.


Capture the flag

Terwijl het ene team zich op stelt om een vlag te verdedigen, probeert het andere team deze vlag te veroveren. In de beschikbare speeltijd mag de vlag weer terugveroverd worden. Wie aan het einde van de speeltijd de vlag heeft is het winnende team.


Search and Destroy the Captain

Van elk team wordt een captain aangesteld. Deze wordt herkenbaar gemaakt. Het team dat als eerste de captain van de tegenstander heeft uitgeschakeld is de winnaar.


Sniper

Er worden teams gemaakt van 2 personen, het team dat als laatste, met beide teamleden “in leven ” overblijft is het winnende team.